فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود
پند زمانه

پند اول :

همیشه آب بخورید حتی اگر تشنه هم نباشید و احساسش را هم نداشته باشید که بیش تر مشکلات سلامتی بدن از کم آبی بدن است 

پند دوم:

ورزش کنید حتی اگر در اوج مشغولیت باشید .جسمت باید تحرک داشته باشد حتی اگر پیاده روی و یا شنا باشد

پند سوم:

غذایت را کم کن هوس خوردن را ترک کن که هچ خیری در آن نیست خودت را محروم نکن از خوردن ولی تعدادش را کم کن 

پند چهارم :

 تا جایی که ممکن است از ماشین کم تر استفاده کنید ، سعی کنید پیاده  به سرکار خود بروید 

بند پنجم:

از عصبانیت دوری کنید قهر و ناراحتی را ترک کنید ، سعی کنید مسائل را آسان بگیرید . خودت را در شرایط ناراحت کننده قرار ندهی همه این ها سلامتیت رتا از بین میبرد و روحیه ات را به شدت خراب می کند

پند ششم:

همان طور که می گویند خودت را توی آفتاب رها کن و خودت بنشین درسایه برای خودت و اطرافیانت چیزی کم نذار  پول آمده است تا ما راحت زندگ کنیم نه اینکه ما زندگی کنیم تا جمعش کنیم 

که سعدی علیه رحمان فرموده است 

مال از بهر آسایش جانا ست              نه جان از بهر گرد کردن مال 

پند هفتم :

نه حسرت کسی را بخورید و نه حسرت کاری که نمی توانید انجامش بدهید و نه حسرت چیزی که نمی توانی به دستش بیاوری این هارا از ذهنت کنار بزن و آن هارا فراموش کن

 

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.