فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود

بذر آفتابگردان در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : بهار - آبیاری : کمی مرطوب - عادت رشدی : عمودی - سیکل زندگی : یک سال

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر نخود فرنگی در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : پاییز - آبیاری : همواره مرطوب - عادت رشدی : تا حدودی بالارونده - سیکل زندگی : یک سال - خاک مناسب : زمین‌های لومی سبک و حاصلخیز

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر خیار در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : تابستان - آبیاری : مرطوب - عادت رشدی : بوته ای - سیکل زندگی : یک سال - خاک مناسب : خاک های سبک و غنی از مواد غذایی

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر نعنا در بسته بندی کوچک

ویژگی فنی فصل کاشت : بهار - آبیاری : مرطوب - سیکل زندگی : دو سال - خاک مناسب : غنی و خوب زهکشی شده

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر توت فرنگی در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : بهار - آبیاری : نسبتا زیاد - عادت رشدی : رونده - سیکل زندگی : یک سال - خاک مناسب : شنی با زهکشی مناسب

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر شبدر در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : بهار - آبیاری : متوسط - عادت رشدی : خوابیده - سیکل زندگی : یک سال - خاک مناسب : خاک های سنگین و مرطوب

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر مرزه در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : بهار - آبیاری : متوسط - عادت رشدی : عمودی - سیکل زندگی : یک سال - خاک مناسب : بافت سبک و زهکش مناسب

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر پیازچه در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : بهار - آبیاری : نسبتا زیاد - عادت رشدی : عمودی - سیکل زندگی : دو سال - خاک مناسب : خاک لومی، شنی یا ماسه ای خوب زهکشی شده

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر شنبلیله در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : تابستان - آبیاری : نسبتا کم - عادت رشدی : عمودی - سیکل زندگی : یک سال

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر جعفری در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : بهار - آبیاری : مرطوب - عادت رشدی : عمودی - سیکل زندگی : دو سال - خاک مناسب : عمیق، حاصلخیز و غنی از مواد آلی

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر ریحان بنفش در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : تابستان - آبیاری : متوسط - عادت رشدی : عمودی - سیکل زندگی : یک سال - خاک مناسب : خاک هوموسی سبک با زهکشی مطلوب

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر ریحان سبز در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : تابستان - آبیاری : متوسط - عادت رشدی : عمودی - سیکل زندگی : یک سال - خاک مناسب : خاک هوموسی سبک با زهکشی مطلوب

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر شاهی پهن برگ در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : پاییز - آبیاری : مداوم و روزانه - عادت رشدی : خوابیده - سیکل زندگی : یک سال - خاک مناسب : در انواع خاک ها رشد می کند اما بهترین رشد را در خاک¬های رسی و شنی دارا می باشد.

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر ذرت در بسته بندی خانگی

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر گشنیز در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : بهار - آبیاری : کم - عادت رشدی : عمودی - سیکل زندگی : یک سال - خاک مناسب : خاک غنی و دارای زهکش مناسب

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر خیار در بسته بندی خانگی

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر گوجه فرنگی در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : بهار - زمان کاشت تا برداشت محصول : 90 روز پس از انتقال نشا - آبیاری : مرطوب - عادت رشدی : بوته ای - سیکل زندگی : یک سال - خاک مناسب : باید از مواد مغذی و زهکشی مناسب برخوردار باشد.

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر شوید

ویژگی فنی فصل کاشت : بهار - آبیاری : مرطوب - عادت رشدی : عمودی - سیکل زندگی : یک سال - خاک مناسب : سبک، حاصلخیز و با زهکش مناسب

۵۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بذر چمن ایتالیایی

ویژگی فنی فصل کاشت : بهار - زمان کاشت تا برداشت محصول : 7-15 روز بعد از کشت - نوع بسته بندی : کیسه - وزن بسته بندی : 5 و 10کیلوگرم

ناموجود

بذر بامیه در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : تابستان - آبیاری : مرطوب - عادت رشدی : بوته ایستاده - سیکل زندگی : یک سال - خاک مناسب : خاکهای حاصلخیز و مرطوب و با زهکش مناسب

ناموجود

بذر تره در بسته بندی خانگی

ویژگی فنی فصل کاشت : تابستان - آبیاری : مرطوب - عادت رشدی : عمودی - سیکل زندگی : یک سال - خاک مناسب : خاکهای حاصلخیز و مرطوب و با زهکش مناسب

ناموجود