فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود

تر کیب بردو دو قلو (4 کیلویی)

۱۰ %
تخفیف

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۹۳,۶۰۰ تومان

تله مگس چسبی

۱,۵۰۰ تومان

خمیر امحا

۱۷,۰۰۰ تومان

چسب یک کیلویی مرهم

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : چسب پیوند

۲۲,۵۰۰ تومان

علف کش پاراکوات سمیران

مشخصات محصول مورد استفاده : علف کش - نوع ماده : مایع

۳۰,۰۰۰ تومان

رول زرد 100 متری 15 سانتی

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : جامد

۱۴۰,۰۰۰ تومان

تله موش ضربتی

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد

۲۴,۰۰۰ تومان

چسب موش ترمینکس نبرد

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد

۱۰,۰۰۰ تومان

بیدکش هلاک

مشخصات محصول مورد استفاده : از بین برنده ی حشرات موزی - نوع ماده : جامد

۲۰,۰۰۰ تومان

قرص گاز سوز هلاک

مشخصات محصول مورد استفاده : از بین برنده ی حشرات موزی - نوع ماده : جامد - حجم : 4 عدد قرص

۳۵,۰۰۰ تومان

دیمتوات EC%40

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1kg

۵۳,۰۰۰ تومان

قارچ کش و باکتری کش بردوفیکس باغبان تاک

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 5L

۱۲ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۶۶,۰۰۰ تومان

قارچ کش و باکتری کش بردوفیکس باغبان تاک

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1L

۵ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

گوگرد سمیران

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : جامد - حجم : 1L

۳۲,۰۰۰ تومان

روغن امولسیون شونده (ولک) مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1kg

۱۶,۵۰۰ تومان

کاربندازیم 60% WP مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : جامد - حجم : 1kg

۴۲,۰۰۰ تومان

پرو پیکونازول 25% EC (تیلت) مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 0.5L

۳۲,۰۰۰ تومان