فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود

موش کش 500 گرمی اسپانیا

۱۰ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۴۹,۵۰۰ تومان

تر کیب بردو دو قلو (4 کیلویی)

۱۰ %
تخفیف

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۹۳,۶۰۰ تومان

تله مگس چسبی

۱,۵۰۰ تومان

آیکون

۷,۰۰۰ تومان

خمیر امحا

۱۷,۰۰۰ تومان

چسب یک کیلویی مرهم

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : چسب پیوند

۲۲,۵۰۰ تومان

علف کش پاراکوات سمیران

مشخصات محصول مورد استفاده : علف کش - نوع ماده : مایع

۳۰,۰۰۰ تومان

رول زرد 100 متری 15 سانتی

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : جامد

۱۴۰,۰۰۰ تومان

تله موش ضربتی

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد

۲۴,۰۰۰ تومان

چسب موش ترمینکس نبرد

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد

۱۰,۰۰۰ تومان

تند‌اکسیر (حشره‌کش حاوی عصاره سیر و فلفل قرمز)، ۱۰۰ میلی‌لیتر، محصول کیمیا سبزآور

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : آفات گیاهی

۱۰,۰۰۰ تومان

بیدکش هلاک

مشخصات محصول مورد استفاده : از بین برنده ی حشرات موزی - نوع ماده : جامد

۲۰,۰۰۰ تومان

قرص گاز سوز هلاک

مشخصات محصول مورد استفاده : از بین برنده ی حشرات موزی - نوع ماده : جامد - حجم : 4 عدد قرص

۳۵,۰۰۰ تومان

پالیزین SL 65%

مشخصات محصول مورد استفاده : کنخ کش و حشره کش - نوع ماده : مایع - حجم : 0.5L

۱۸,۰۰۰ تومان

پالیزین SL 65%

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1L

۶۹,۰۰۰ تومان

دیمتوات EC%40

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1kg

۵۳,۰۰۰ تومان

قارچ کش و باکتری کش بردوفیکس باغبان تاک

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 5L

۱۲ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۶۶,۰۰۰ تومان