فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود

پک کامل سمپاشی

۷۰,۰۰۰ تومان

ضربه 250cc سمیران

۲۳,۰۰۰ تومان

آیکون

۷,۰۰۰ تومان

تله موش ضربتی

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد

۲۰,۰۰۰ تومان

چسب موش ترمینکس نبرد

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد

۱۰,۰۰۰ تومان

چسب موش چینی

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد

به زودی

چسب موش مهان

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد

به زودی

موش کش استرمی برم پلت 250گرمی ایتالیا

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد - حجم : 1kg

به زودی

موش کش استرمی بروم پلت مهان

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد - حجم : 1kg

به زودی

خمیر امحا

ناموجود

چسب موش کتابی

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد

ناموجود

مایع فاضلاب سماک

مشخصات محصول مورد استفاده : فاضلاب - نوع ماده : مایع - حجم : 1L

ناموجود

سمیار

مشخصات محصول نوع ماده : جامد - حجم : 500g

ناموجود