فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود

تایمر آبیاری زیرو رین ساخت کشور ایتالیا

۱۰ %
تخفیف

۸۳۰,۰۰۰ تومان

۷۴۷,۰۰۰ تومان

مه پاش تک نازله

۱۵,۰۰۰ تومان

فواره باد بزن بهکو

۱۹۸,۰۰۰ تومان

فواره سه شاخ باران ریز

مشخصات محصول نوع : جامد

۸۵,۰۰۰ تومان

بست ابتدایی

۳۰۰ تومان

رابط

۵۰۰ تومان

زانویی

۵۰۰ تومان

کلاف لوله آبیاری قطره ای نمره ی 16 200 متری

۲۶ %
تخفیف

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۲۹۶,۰۰۰ تومان

تایمر تک خروجی رین ساخت کشور ایتالیا

۱۷ %
تخفیف

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۹۱۳,۰۰۰ تومان

تایمر آبیاری دو خروجی +AMICO 2 ( آمیکو ) ساخت رین ایتالیا

۴ %
تخفیف

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱,۹۱۰,۴۰۰ تومان

تایمر آبیاری تک خروجی AMICO + ( آمیکو ) ساخت رین ایتالیا

۱۳ %
تخفیف

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۱,۳۸۳,۳۰۰ تومان