فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود

تایمر آبیاری تایوانی

مشخصات محصول تعداد دریافت برنامه : 1 - زمان آبیاری : 120 دقیقه - دور آبیاری : یک هفته - تعداد خروجی : 1 - ورودی : 1 - حداقل آبدهی : 2 دقیقه - حداکثر آبدهی : 120 دقیقه

۳۴ %
تخفیف

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۹۸,۰۰۰ تومان

فواره سه شاخ باران ریز

مشخصات محصول نوع : جامد

۸۵,۰۰۰ تومان

بست ابتدایی

۳۰۰ تومان

رابط

۳۰۰ تومان

زانویی

۳۰۰ تومان

تایمر تک خروجی رین ساخت کشور ایتالیا

۹ %
تخفیف

۶۲۹,۰۰۰ تومان

۵۷۲,۰۰۰ تومان

تایمر آبیاری تک خروجی چین

۲۲ %
تخفیف

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۰۰۰ تومان

click mist تایمر مه پاش رین ایتالیا

۹ %
تخفیف

۶۶۲,۰۰۰ تومان

۶۰۲,۰۰۰ تومان