فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود

فواره سه شاخ باران ریز

مشخصات محصول نوع : جامد

۸۵,۰۰۰ تومان

بست ابتدایی

۳۰۰ تومان

رابط

۵۰۰ تومان

زانویی

۵۰۰ تومان

تایمر تک خروجی رین ساخت کشور ایتالیا

۹ %
تخفیف

۶۲۹,۰۰۰ تومان

۵۷۲,۰۰۰ تومان

تایمر آبیاری تک خروجی چین

۲۲ %
تخفیف

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۰۰۰ تومان

تایمر آبیاری دو خروجی +AMICO 2 ( آمیکو ) ساخت رین ایتالیا

۹ %
تخفیف

۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان

۱,۰۲۹,۰۰۰ تومان

تایمر آبیاری تک خروجی AMICO + ( آمیکو ) ساخت رین ایتالیا

۹ %
تخفیف

۹۱۴,۰۰۰ تومان

۸۳۱,۰۰۰ تومان