فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود

پی هاچ سنج خاک

۹۸,۰۰۰ تومان

کود آهن یک کیلویی اسپانیا [ORTHO_ORTHO 4.8]

۲۰ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۴۴,۰۰۰ تومان

کود 10-52-10 زاگرس 10 کیلویی

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 10Kg

۳۰ %
تخفیف

۴۰۸,۰۰۰ تومان

۲۸۵,۶۰۰ تومان

کود 20-20-20 اگریمل 10 کیلویی

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : 10kg

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سولفات پتاسیم زاگرس

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاهی - حجم : 10Kg

۱۵۰,۰۰۰ تومان

میکرو میکس 10 کیلویی

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاهی - حجم : 10Kg

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کود 36-12-12 زاگرس

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاهی - حجم : 10Kg

۲۳۳,۰۰۰ تومان

کود 36-12-12 زاگرس

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 2Kg

۶۰۰,۰۰۰ تومان

هیومیک مایع

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۳۵,۰۰۰ تومان

هیومیک پودری

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۱۰ %
تخفیف

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۲۵,۰۰۰ تومان

کود 20-20-20 NPK

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 10Kg

۲۱ %
تخفیف

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۹۷,۵۰۰ تومان

بذر مال زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۵۵,۰۰۰ تومان

پتاسیم زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۱۰ %
تخفیف

۹۸,۱۸۵ تومان

۸۸,۳۶۶ تومان

فسفیت پتاسیم زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۱۲۲,۸۰۰ تومان

فروت ست زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۴۹,۰۰۰ تومان

نیترات روی زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۳۳,۹۰۰ تومان

کود محرک رشد و آنتی استرس قوی زاگروت زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۴۹,۰۰۰ تومان

کود ارگانیک هیومیکا زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۳۰,۶۰۰ تومان

کود آهن اسپانیا

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1Kg

۲۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان