فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود

چسب هرس فراز

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : آفات باغی - حجم : 1Kg

۱۹,۵۰۰ تومان

تر کیب بردو دو قلو (4 کیلویی)

۱۰ %
تخفیف

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۹۳,۶۰۰ تومان

پی هاچ سنج خاک

۹۸,۰۰۰ تومان

کود آهن یک کیلویی اسپانیا [ORTHO_ORTHO 4.8]

۲۰ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۴۴,۰۰۰ تومان

کود 10-52-10 زاگرس 10 کیلویی

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 10Kg

۳۰ %
تخفیف

۴۰۸,۰۰۰ تومان

۲۸۵,۶۰۰ تومان

کود 20-20-20 اگریمل 10 کیلویی

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : 10kg

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کوکولیت 10 لیتری گیلدا

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاه

۱۷,۰۰۰ تومان

سولفات پتاسیم زاگرس

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاهی - حجم : 10Kg

۱۵۰,۰۰۰ تومان

میکرو میکس 10 کیلویی

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاهی - حجم : 10Kg

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کود 36-12-12 زاگرس

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاهی - حجم : 10Kg

۲۳۳,۰۰۰ تومان

کود 36-12-12 زاگرس

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 2Kg

۶۰۰,۰۰۰ تومان

پیت ماس 4 لیتری گیلدا

مشخصات محصول حجم : 4 لیتر - مواد تشکیل دهنده : دارای عناصر فسفر،پتاسیم،نیتروژن - شرکت زنده : گیلدا

۱۳,۰۰۰ تومان

هیومیک مایع

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۳۵,۰۰۰ تومان

هیومیک پودری

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۱۰ %
تخفیف

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۲۵,۰۰۰ تومان

کود 20-20-20 NPK

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 10Kg

۲۵ %
تخفیف

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۱۶۸,۷۵۰ تومان

بذر مال زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۵۵,۰۰۰ تومان

پتاسیم زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۱۰ %
تخفیف

۹۸,۱۸۵ تومان

۸۸,۳۶۶ تومان

فسفیت پتاسیم زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۱۲۲,۸۰۰ تومان