فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود

کود ورمی کمپوست 20 کیلویی گیلدا

مشخصات محصول حجم : 30 لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

کود 10-52-10 زاگرس 10 کیلویی

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 10Kg

۴۵۰,۰۰۰ تومان

کود 36-12-12 زاگرس

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاهی - حجم : 10Kg

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کود 36-12-12 زاگرس

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 2Kg

۹۰,۰۰۰ تومان

کود 20-20-20 زاگرس 2 کیلویی

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 2Kg

۹۰,۰۰۰ تومان

هیومیک مایع

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۳۵,۰۰۰ تومان

کود 20-20-20 NPK

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 10Kg

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پتاسیم زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۱۰ %
تخفیف

۹۸,۱۸۵ تومان

۸۸,۳۶۶ تومان

فروت ست زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۴۹,۰۰۰ تومان

نیترات روی زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۳۳,۹۰۰ تومان

کود ارگانیک هیومیکا زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۳۰,۶۰۰ تومان

کود آهن اسپانیا

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1Kg

۲۰۰,۰۰۰ تومان