فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود

نیترات روی زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

۴۲,۰۰۰ تومان

کود آهن اسپانیا

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1Kg

۹ %
تخفیف

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۲۰,۰۰۰ تومان

کود 20-20-20 اگریمل 10 کیلویی

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : 10kg

ناموجود

سولفات پتاسیم زاگرس

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاهی - حجم : 10Kg

ناموجود

کود 36-12-12 زاگرس

مشخصات محصول نوع : جامد - مورد استفاده : کود گیاهی - حجم : 10Kg

ناموجود

هیومیک پودری

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

ناموجود

بذر مال زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

ناموجود

فسفیت پتاسیم زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

ناموجود

میکرو زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

ناموجود

کال- بور زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

ناموجود

فروت ست زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

ناموجود

کود محرک رشد و آنتی استرس قوی زاگروت زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

ناموجود

کود ارگانیک هیومیکا زاگرس

مشخصات محصول نوع : مایع - مورد استفاده : کود گیاه - حجم : 1L

ناموجود